વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/2016/05/16

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search


ભોજંગ નાગ અને ભેરૂડો[ફેરફાર કરો]

ખાલી પાનું. કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૯:૫૨, ૧૬ મે ૨૦૧૬ (IST)

આદ્યંત પુનરુક્તિ[ફેરફાર કરો]

કોપી-પેસ્ટ, વિકિપીડિયા અસંગત કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૮:૨૩, ૧૬ મે ૨૦૧૬ (IST)

આકૃતિક વિશ્લેષણ[ફેરફાર કરો]

કોપી-પેસ્ટ કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૮:૨૩, ૧૬ મે ૨૦૧૬ (IST)

આંતરનિર્ભર[ફેરફાર કરો]

કોપી-પેસ્ટ કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૮:૨૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬ (IST)

આભાસી શબ્દો[ફેરફાર કરો]

કોપી-પેસ્ટ કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૮:૨૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬ (IST)

વિકિપીડિયા:નાકમાં વટાણાનાં દાણા ન નાખતા[ફેરફાર કરો]

અયોગ્ય નામસ્થળ, લેખનું પ્રયોજન શીર્ષક સાથે મેળ ખાતું નથી. ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૩:૫૧, ૧૭ મે ૨૦૧૬ (IST)