શૂન્યાવકાશ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

વિજ્ઞાનની સમજ પ્રમાણે પૃથ્વી ઉપર દરેક જગ્યાએ હવા અસ્તિત્વમાં હોય છે, જે સ્થળ કે પાત્ર આપણને સામાન્ય બુધ્ધિ પ્રમાણે ખાલી લાગે છે, અને વ્યવહારૂ ભાષામાં તે ખાલી તરીકે ઓળખાય છે, તે વૈજ્ઞાનિક તર્ક પ્રમાણે હવાથી ભરેલાં હોય છે. આમ, જે જગ્યા કે પાત્રમાં હવા પણ ગેરહાજર હોય તેને શુન્ય અવકાશ કે શુન્યાવકાશ તરીકે વ્યાખ્યાઇત કરવામાં આવે છે.

એક ગેર સમજ એવી છે કે, જ્યાં ગુરુત્વાકર્ષણ બળ શૂન્ય હોય તેને જ શુન્યાવકાશ તરીકે ઓળખાય.