શ્રીકાકુળમ જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી
આંધ્ર પ્રદેશના જિલ્લાઓ

શ્રીકાકુળમ જિલ્લો ભારત દેશના આંધ્ર પ્રદેશ રાજ્યનો મહત્વનો જિલ્લો છે. શ્રીકાકુળમ જિલ્લાનું મુખ્યાલય શ્રીકાકુળમમાં છે.