સંસ્કાર

વિકિપીડિયામાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

હિન્દુ ધર્મ પ્રમાણે માનવજીવનના સોળ સંસ્કારો નીચે પ્રમાણે છે:

 1. ગર્ભાધાન સંસ્કાર
 2. પુંસવન સંસ્કાર
 3. સીમંતોન્ન્યન સંસ્કાર
 4. જાતકર્મ સંસ્કાર
 5. નામકરણ સંસ્કાર
 6. નિષ્ક્રમણ સંસ્કાર
 7. અન્નપ્રાશન સંસ્કાર
 8. વપન (ચૂડાકર્મ) સંસ્કાર
 9. કર્ણવેધ સંસ્કાર
 10. વેદારંભ સંસ્કાર
 11. ઉપનયન સંસ્કાર
 12. કેશાન્ત સંસ્કાર
 13. સમાવર્તન સંસ્કાર
 14. વિવાહ સંસ્કાર
 15. વિવાહગ્નિપરિગ્રહ સંસ્કાર
 16. અગ્નિ સંસ્કાર