વેદ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
ઋગ્વેદ હસ્તપ્રત, દેવનાગરી લિપીમાં.
અથર્વવેદ હસ્તપ્રત, સંસ્કૃતમાં.

વેદ એટલે વૈદિક સાહિત્ય. વેદ હિંદુ ધર્મના મુખ્ય આધારસ્તંભ છે.

વેદ ચાર છે:

 1. ઋગ્વેદ,
 2.  યજુર્વેદ,
 3.  સામવેદ અને
 4.  અથર્વવેદ.

વૈદિક સાહિત્યને સાત વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે:

 1. મંત્રસંહિતા
 2. બ્રાહ્મણ ગ્રંથો
 3. આરણ્યક ગ્રંથો
 4. ઉપનિષદો
 5. સુત્રગ્રંથો
 6. પ્રાતિશાખ્ય
 7. અનુક્રમણી