લખાણ પર જાઓ

સભ્યની ચર્ચા:Sureshbjani

Page contents not supported in other languages.
વિકિપીડિયામાંથી

I have taken up a project on my blog. It gives profiles in brief for Gujarati authors. I think it may be useful in Wikipedia, if these detilas are copied. How do I go ahead with it as a Wikipedia member?

સ્વાગત

[ફેરફાર કરો]

ગુજરાતી વિકિપીડિયામાં તમારું સ્વાગત છે!

તમને શરૂઆત કરવામાં સરળતા રહે તે માટે કેટલાક સૂચનો.

Good luck!

--સ્પંદન (Spundun)

P.S. One last helpful hint. To sign your posts like I did above (on talk pages, for example) use the '~' symbol. To insert just your name, type ~~~ (3 tildes), or, to insert your name and timestamp, use ~~~~ (4 tildes).

નોંધો કે ઉપર ની વિગતોમાં મોટાભાગની કડીઓ તમને અંગ્રેજી વિકિપીડિયા પર લઇ જશે. ગુજરાતી વિકિપીડિયાના વિકાસ હજુ પુરતો થયો નથી તેથી ગુજરાતીમાં આ બધી માહિતિ હજુ પ્રાપ્ય નથી આથી નવા સભ્યોને આ અંગ્રેજી પત્રો માંથી મદદ મેળવવાનું સુચન કરું છું.