લખાણ પર જાઓ

સભ્ય:Spundun

વિકિપીડિયામાંથી

નમસ્કાર

મારું નામ સ્પંદન છે. (પૂરું નામ: સ્પંદન ભટ્ટ)

હું સંયુક્ત રાજ્ય ના લૉસ ઍન્જેલસ(કૅલીફોર્નીયા) શહેર માં કામ કરું છું.

એક સમયે મારી ગુજરાતી ભાષા ખૂબ સારી કેળવાયેલી હતી. પણ મહાવરા ના અભાવે આજકાલ (એટલેકે છેલ્લા કેટલાક વર્ષ થી :) ) અંગ્રેજી વાપર્યા વીના વાત કરવાનું ઘણું અઘરું પડે છે. પણ આને માટે આ દેશને દોષ દેવું મને બરાબર નથી લાગતું. મને બરાબર યાદ છે કે મારો ભાષા સાથેનો સાથ મારાં અમદાવાદ ના ઍન્જીનીયરીંગ ના વર્ષો દરમ્યાનજ છૂટો પડવા માંડ્યો હતો. કારણ ગમે તે હોય, પણ મને એવી આશા છે કે વિકિપીડિયા પર નિયમીત રીતે થોડું ઘણું પ્રદાન કરવાથી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે.

કોઈ પણ વિકિપીડિયા વાચકને કયાંક પણ ભાષામાં ભૂલ દેખાય (ખાસ કરીને જોડણી ની, લખવા ના આળસ ને કારણે મારી જોડણી પહેલેથી કાચી છે.) તો તે તરફ મારું ધ્યાન દોરવા, કે જાતે જઇને ભૂલ સુધારવા ખુલ્લું આમંત્રણ છે. જો આ પત્ર માં કોઈ ભૂલ દેખાય તો તમે ચર્ચાના પત્ર પર જઈ મારા માટે નોંધ મૂકી શકો છો.

Hello.

My name is Spundun/Spandan (IPA: [spənd̪ən]).

I am in Los Angeles/California/USA at the moment. I try to contribute to gujarati and hindi wikipedias and would love to help anyone who needs help with the languages.

To anyone who wants to use indic scripts on computers, I will reccommend using Mac OS-X. It has great reading and writing support. By default both the Gujarati and Hindi fonts are installed on the system.

If you want to leave me a message... please post it on my talk page (see the link at the top of the page).

  • Portal for non english speakers and directions for them.
  • todo-list
  • substub-timeout list.
  • featured image.
  • Featured article.
  • Fix this Test-check box nonsense.

મારી કડીઓ (My Links)

[ફેરફાર કરો]