લખાણ પર જાઓ

સભ્ય:Spundun/wel

વિકિપીડિયામાંથી

સ્વાગત[ફેરફાર કરો]

ગુજરાતી વિકિપીડિયામાં તમારું સ્વાગત છે!

તમને શરૂઆત કરવામાં સરળતા રહે તે માટે કેટલાક સૂચનો.

Good luck!

--સ્પંદન (Spundun)

P.S. One last helpful hint. To sign your posts like I did above (on talk pages, for example) use the '~' symbol. To insert just your name, type ~~~ (3 tildes), or, to insert your name and timestamp, use ~~~~ (4 tildes).

નોંધો કે ઉપર ની વિગતોમાં મોટાભાગની કડીઓ તમને અંગ્રેજી વિકિપીડિયા પર લઇ જશે. ગુજરાતી વિકિપીડિયાના વિકાસ હજુ પુરતો થયો નથી તેથી ગુજરાતીમાં આ બધી માહિતિ હજુ પ્રાપ્ય નથી આથી નવા સભ્યોને આ અંગ્રેજી પત્રો માંથી મદદ મેળવવાનું સુચન કરું છું.