સભ્ય:Ram Prasad Joshee

વિકિપીડિયામાંથી
(સભ્ય:राम प्रसाद जोशी થી અહીં વાળેલું)
gu-1 આ સભ્યને ગુજરાતીનું થોડું ઘણું જ્ઞાન છે અને પ્રારંભિક કક્ષાનું પ્રદાન કરી શકે તેમ છે.
hi-3यह सदस्य हिन्दी भाषा में प्रवीण है।
ne नेपाली भाषाको मातृभाषी हुनुहुन्छ।
en-2આ સભ્ય મધ્યમ કક્ષાની અંગ્રેજી ભાષા વાપરવા માટે સક્ષમ છે.
મોબાઇલઆ સદસ્ય મોબાઇલ દ્વારા વિકિપીડિયા પર સંપાદન કાર્ય કરે છે.
બુધવાર
૨૨
મે
૨૦૨૪
૨૦:૩૨ UTC

Hi, I am a wikepedia user please contact me here

  • or

here

  • Thanks!