સભ્ય:વિહંગ/વિકિપરિયોજના

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

અક્ષાંશ અને રેખાંશ સુધારણા[ફેરફાર કરો]

પરીયોજનાની પ્રગતિના આંકડા
ક્રમ વિગત અાંકડા પ્રગતિની ટકાવારી
અભિયાનમાં સમાવાયેલા કુલ લેખ ૧૮,૬૭૭ ૧૦૦ %
ચકાસણી બાકી હોય એવા લેખ ૧૪,૬૯૧ 78.66%
અ.રે. યોગ્ય હોય એવા લેખ ૩,૫૨૬ 18.88%
અ.રે. અયોગ્ય હોય એવા લેખ ૩૭૭ 2.02%
પ્રકાર અને સ્થિતિ પ્રમાણે પ્રગતિપત્રક
  વિવિધ સ્થિતિઓ
  સ્થિતિનું ઉમેરણ બાકી સ્થિતિની ચકાસણી બાકી સ્થિતિ યોગ્ય છે સ્થિતિ અયોગ્ય છે કુલ
સ્થળના પ્રકાર ગામ 14385 191 3422 376 18374
નગર 42 58 72 1 173
શહેર 3 11 31 0 45
મેટ્રોપોલિટન શહેર 0 0 1 0 1
અન્ય 254 3 6 0 263
કુલ 14684 263 3526 377 18593
ખરેખરી પ્રગતિ (કુલ યોગ્ય + કુલ અયોગ્ય ) 3903

20.99 %