સભ્ય:Dhs India

વિકિપીડિયામાંથી

ધવલ શાહ[ફેરફાર કરો]

કૉલેજ:એલ. ડી ઇજનેરી કૉલેજ
શાળા:અમૃત મધ્યમિક શાળા

અમદાવાદઆ સભ્ય વિકિપરિયોજના અમદાવાદમાં યોગદાન કરે છે