લખાણ પર જાઓ

સાંદ્રતા

વિકિપીડિયામાંથી

રસાયણવિજ્ઞાનમાં કોઈપણ સંયોજનની સાંદ્રતા (અંગ્રેજી: Concentration) તેમાં ઉપલબ્ધ પદાર્થના જથ્થાની માત્રા તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે.

સાંદ્રતાની ચાર અલગ અલગ પરિભાષાઓ છે:

  • સામૂહિક સાંદ્રતા (Mass concentration),
  • મોલર સાંદ્રતા (Molar concentration),
  • સાંખ્યિક સાંદ્રતા (Number concentration), અને
  • આયતની સાંદ્રતા.

તેમ છતાં કોઈપણ પ્રકારના રાસાયણિક મિશ્રણના સંદર્ભમાં સાંદ્રતાનો ઉલ્લેખ કરી શકાય છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે તે સંયોજનમાં ઉપસ્થિત સંયોજિત તત્વો માટે જ વાપરવામાં આવે છે.