હિંગણઘાટ (વર્ધા)

વિકિપીડિયામાંથી

હિંગણઘાટ (વર્ધા) ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના વર્ધા જિલ્લામાં આવેલા ૮ તાલુકાઓ પૈકીના એક એવા હિંગણઘાટ તાલુકાનું મહત્વનું નગર છે. હિંગણઘાટ (વર્ધા) નગર ખાતે હિંગણઘાટ તાલુકાનું વહીવટી મુખ્ય મથક આવેલું છે.

વર્ધા જિલ્લાના તાલુકાઓ
આર્વી તાલુકો | આષ્ટી તાલુકો | સેલુ તાલુકો | સમુદ્રપુર તાલુકો | કારંજા તાલુકો | દેવળી તાલુકો | વર્ધા તાલુકો | હિંગણઘાટ તાલુકો