લખાણ પર જાઓ

C શાર્પ (પ્રોગ્રામિંગ ભાષા)

વિકિપીડિયામાંથી

આ લેખનું સાચુ શિર્ષક C# (પ્રોગ્રામિંગ ભાષા) છે, પરંતુ ટેક્નિકલ કારણોસર # સાઇન વાપરી શકાતી નથી.

C#
પ્રોગ્રામિંગ પેરાડિગમmulti-paradigm: structured, imperative, object-oriented, event-driven, functional, generic, reflective
શરૂઆત૨૦૦૧
બનાવનારમાઈક્રોસોફ્ટ
ડેવલપરમાઈક્રોસોફ્ટ
સ્થિર પ્રકાશન૫.૦ (૧૨ ઓગસ્ટ,૨૦૧૨)
પ્રકારstatic, dynamic, strong, safe, nominative, partially inferred
પ્રોગ્રામીંગ ભાષાઓનું અમલીકરણVisual C#, .NET Framework, Mono, DotGNU
વિવિધ બોલીઓમાં, Spec#, Polyphonic C#
દ્વારા પ્રભાવિતC++, Eiffel, Java, Modula-3, Object Pascal
પ્રભાવિતD, F#, Java 5, Nemerle, Vala
કોમ્પ્યુટીંગ પ્લેટફોર્મCommon Language Infrastructure
લાયસન્સCLR is proprietary, Mono compiler is dual GPLv3, MIT/X11 and libraries are LGPLv2, DotGNU is dual GPL and LGPLv2
સામાન્ય ફાઈલ એક્સટેન્શન.cs
Wikibooks logo C Sharp Programming at WikibooksC# (ઉચ્ચાર: સી શાર્પ)એ મલ્ટી પેરાડિગમ પ્રોગ્રામિંગ ભાષા છે. તે માઇક્રોસોફ્ટ દ્વારા .NET Frameworkમાં વિકસાવવામાં આવેલ હતી. પાછળથી તેને Ecma (ECMA-334) અને ISO (ISO/IEC 23270).દ્વારા પ્રમાણભૂત કરવામાં આવી. C#એ સરળ, આધુનિક, સામાન્ય હેતુ માટે તથા ઓબ્જેક્ટ ઓરીએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ ભાષા છે. એન્ડર્સ હાઈલ્સબર્ગ તેની ડેવલોપમેન્ટ ટીમના લીડર છે. હાલ C# નું લેટેસ્ટ વર્ઝન C# ૫.૦ છે જે ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨ ના રોજ રીલીઝ કરવામાં આવ્યું છે.