ઍન્ટાર્કટિકા

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
પૃથ્વી પર ઍન્ટાર્કટિકાનું સ્થાન દર્શાવતો નકશો
ઍન્ટાર્કટિકાની ઉપગ્રહ દ્વારા લેવાયેલ છબી


ઍન્ટાર્કટિકા પૃથ્વીના દક્ષીણ ધ્રુવ પર આવેલો ખંડ છે. આ સૌથી ઠંડો ખંડ છે અને બારે માસ બરફથી આચ્છાદિત રહે છે.

૧૩,૨૦૦,૦૦ વર્ગ કી.મી. ક્ષેત્રફળ ધરાવતો ઍન્ટાર્કટિકા દુનિયાનો પાંચમો સૌથી મોટો ખંડ છે. પરંતુ આ ખંડ પર કોઇ માનવ વસ્તી નથી.

ઍન્ટાર્કટિકાને ઈન્ટરનેટ નું ડોમેઈન નામ .aq આપવા માં આવેલ છે.

બરફની સ્થિતી
જૂન ૧૯૭૯
જૂન ૧૯૮૯
જૂન ૧૯૯૯
જૂન ૨૦૦૮

બહિર્ગામી કડીઓ[ફેરફાર કરો]

Ongal Peak, Tangra Mountains
L.L. Ivanov et al, Map of Livingston Island and Greenwich Island
Field work
અત્યાર સુધીમાં નોંધાયેલ સૌથીમોટું ઓઝોનનું ગાબડું(સપ્ટે.૨૦૦૬).