ઓનલાઇન એન્સાયક્લોપીડિયાની યાદી

વિકિપીડિયામાંથી

આ એવા નોંધપાત્ર ઓનલાઈન વિશ્વકોષોની યાદી છે, જે ઇન્ટરનેટનાં માધ્યમથી સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે.

સામાન્ય સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]

સાઈટનું નામ ભાષા વર્ણન પ્રાપ્તિ
Archimedes-lab.org અંગ્રેજી Edutainment નિ:શુલ્ક
Baidu Baike ચાઇનિઝ Collaborative online encyclopedia hosted by the major Chinese search engine Baidu નિ:શુલ્ક
Banglapedia Bangla, અંગ્રેજી General interest નિ:શુલ્ક
The Canadian Encyclopedia અંગ્રેજી, French General Interest (original content of the hard copy Canadian Encyclopedia) નિ:શુલ્ક
Chinese Encyclopedia Chinese General interest નિ:શુલ્ક
Citizendium અંગ્રેજી Wiki-based free encyclopedia project spearheaded by Larry Sanger, co-founder of Wikipedia નિ:શુલ્ક
Columbia Encyclopedia અંગ્રેજી General interest નિ:શુલ્ક
Compton's Encyclopedia અંગ્રેજી General interest નિ:શુલ્ક
Conservapedia અંગ્રેજી Semi-open wiki written from politically right leaning and Biblical literalist perspectives. નિ:શુલ્ક
Credo Reference અંગ્રેજી General interest and subject-specific encyclopedias સભ્યપદ જરૂરી
Crnogorska Enciklopedija Montenegrin General interest (hopes to encourage a Montenegrin language Wikipedia) નિ:શુલ્ક
Den Store Danske Encyklopædi Danish General interest નિ:શુલ્ક
Deu Sözlük Turkish General interest નિ:શુલ્ક
Digital Universe English Collection of articles on educational, cultural, and scientific topics નિ:શુલ્ક
Diplopedia અંગ્રેજી US State Department internal encyclopedic wiki, available for diplomats and overseas US agents to use Access only through the State Department
Doosan Encyclopedia Korean General નિ:શુલ્ક
Ekşi Sözlük Turkish General interest નિ:શુલ્ક
Enciclopedia Cubana Spanish General Interest નિ:શુલ્ક પ્રાપ્તિ
Encarta અંગ્રેજી General interest Defunct
Encyclopædia Britannica અંગ્રેજી General interest Limited free access and features, subscription for full access
Encyclopædia Britannica –1911 Edition અંગ્રેજી General interest Public domain: completely free access from several online sources
Encyclopedia of China Chinese General interest સભ્યપદ જરૂરી
Encyklopedia Internautica Polish General interest નિ:શુલ્ક
Enciclopedia Libre Spanish Fork of the Spanish Wikipedia, using wiki software, released under the GFDL નિ:શુલ્ક
Enciclopedia României Romanian Collaborative encyclopedia about Romania. નિ:શુલ્ક
Encyclopædia Universalis French General interest encyclopedia published by Encyclopædia Britannica સભ્યપદ જરૂરી
Everything2 અંગ્રેજી General interest, users can submit articles on the topic of essentially anything નિ:શુલ્ક
FAQ અંગ્રેજી A collection of searchable FAQs નિ:શુલ્ક
Gale Virtual Reference Library અંગ્રેજી Database for search of source material of an academic nature સભ્યપદ જરૂરી
GNUPedia અંગ્રેજી General interest articles are released under a GNU license નિ:શુલ્ક
Grand Larousse encyclopédique French General interest નિ:શુલ્ક
Grolier Multimedia Encyclopedia અંગ્રેજી Targeted at the younger researcher, it contains the text of the Academic American Encyclopedia સભ્યપદ જરૂરી
Holocaust Encyclopedia અંગ્રેજી, Arabic, Persian, French, Spanish Holocaust related articles નિ:શુલ્ક
Hudong Chinese General interest. China's largest wiki નિ:શુલ્ક
Hutchinson Encyclopedia અંગ્રેજી General interest નિ:શુલ્ક
Infoplease અંગ્રેજી General interest નિ:શુલ્ક
Internetowa encyklopedia PWN Polish General interest નિ:શુલ્ક
Interpedia અંગ્રેજી General interest, the first site to propose a free encyclopedia written by users. Now defunct. Defunct
Kalb Encyclopedia Esperanto General interest. The first online Esperanto encyclopedia નિ:શુલ્ક
Kdo byl kdo Czech Biographies on notable Czech and Slovak people નિ:શુલ્ક
Keyinpedia Chinese General interest નિ:શુલ્ક
Knol અંગ્રેજી General interest નિ:શુલ્ક
Kussmaul Encyclopedia અંગ્રેજી General interest with emphasis on science and the arts. First commercial online encyclopedia (1981–93). સભ્યપદ જરૂરી
Marefa Arabic General interest નિ:શુલ્ક
Meyers Konversations-Lexikon 4. ed. 1888 - 1892 German General interest નિ:શુલ્ક
Nationalencyklopedin Swedish General interest, the most comprehensive contemporary Swedish language encyclopedia સભ્યપદ જરૂરી
New World Encyclopedia અંગ્રેજી General interest નિ:શુલ્ક
Nupedia અંગ્રેજી Combined with GNUpedia નિ:શુલ્ક
Open Site અંગ્રેજી Categorized community-built encyclopedia, inspired by the Open Directory Project નિ:શુલ્ક
Private Sözlük Turkish Collaborative hypertext Turkish dictionary and encyclopedia site that shares a similar concept with Everything2 or H2G2 નિ:શુલ્ક
Probert Encyclopaedia અંગ્રેજી General interest નિ:શુલ્ક
Quid French General interest નિ:શુલ્ક
Scholarpedia અંગ્રેજી Articles are written by scholars and peer-reviewed for accuracy નિ:શુલ્ક
Store norske leksikon Norwegian (Bokmål) General interest નિ:શુલ્ક
Superpedia Bahasa Indonesia Indonesia Education Dictionary and Encyclopedia. Based on MediaWiki. નિ:શુલ્ક
Susning.nu Swedish A Swedish language wiki 2001-2009 Defunct
Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam Vietnamese General interest. State-sponsored encyclopedia. નિ:શુલ્ક
Veropedia અંગ્રેજી, Dutch, Spanish Mirrors stable versions of selected English Wikipedia articles નિ:શુલ્ક
Vikidia French, Spanish Articles designed for children ages 8–13 નિ:શુલ્ક
WIEM Encyklopedia Polish General interest નિ:શુલ્ક
Wikipedia See list here Wiki-based free general interest encyclopedia નિ:શુલ્ક, Copyleft
World Book Encyclopedia અંગ્રેજી General interest સભ્યપદ જરૂરી
Wikinfo અંગ્રેજી Holds multiple articles on subjects from different points of view નિ:શુલ્ક

જીવનચરિત્ર[ફેરફાર કરો]

સાઈટનું નામ ભાષા વર્ણન પ્રાપ્તિ
Australian Dictionary of Biography અંગ્રેજી Entries on notable Australians who have died નિ:શુલ્ક
Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology અંગ્રેજી Focuses on topics dealing with Greek and Roman mythology and people નિ:શુલ્ક
Dictionary of National Biography અંગ્રેજી Comprehensive 66-volume reference work on notable figures from British history in every profession from politics to Art નિ:શુલ્ક
Dictionary of New Zealand Biography અંગ્રેજી, Māori Entries on notable New Zealanders who have died નિ:શુલ્ક
glbtq.com અંગ્રેજી Entries on notable homosexuals નિ:શુલ્ક
MacTutor History of Mathematics archive અંગ્રેજી Biographies of mathematicians નિ:શુલ્ક
MyWikiBiz અંગ્રેજી A wiki encyclopedia that allows people and enterprises to write about themselves નિ:શુલ્ક

પ્રાચીન પરંપરાઓ, કળા, અને સાહિત્ય[ફેરફાર કરો]

સાઈટનું નામ ભાષા વર્ણન પ્રાપ્તિ
A Dictionary of Greek and Roman Antiquities અંગ્રેજી Incorporates text from the 19th century encyclopedia of the same name. Focuses on topics of cultural and historical Greek and Roman significance. નિ:શુલ્ક
Encyclopedia Mythica અંગ્રેજી Contains articles on mythology, folklore, and religion નિ:શુલ્ક
Harpers Dictionary of Classical Antiquities અંગ્રેજી Covers subjects of classical antiquity નિ:શુલ્ક
The Literary Encyclopedia અંગ્રેજી Literature related articles સભ્યપદ જરૂરી
SIKART અંગ્રેજી, German, French, Italian Biographical dictionary and database of Swiss visual art નિ:શુલ્ક

સંસ્કૃતિ અને દેશ આધારિત[ફેરફાર કરો]

સાઈટનું નામ ભાષા વર્ણન પ્રાપ્તિ
Aeiou Encyclopedia German, English Online database of Austrian culture નિ:શુલ્ક
Encyclopedia of Alabama અંગ્રેજી Articles on the state of Alabama નિ:શુલ્ક
Encyclopedia of Arkansas અંગ્રેજી A project of the Central Arkansas Library System and is the only U.S. state encyclopedia sponsored by a public library નિ:શુલ્ક
Armeniapedia અંગ્રેજી, Armenian Online encyclopedia of anything pertaining to Armenia and Armenians નિ:શુલ્ક
Dictionary of Greek and Roman Geography અંગ્રેજી Focuses on topic relating to Greek and Roman geography નિ:શુલ્ક
Encyclopædia Iranica અંગ્રેજી, plans for a future Persian version Topics on the influence of the Iranian peoples throughout history નિ:શુલ્ક
Encyclopedia of Korean Culture Korean Korea-related topics નિ:શુલ્ક
Encyclopedia of World Problems and Human Potential અંગ્રેજી Presents articles on perceived human problems નિ:શુલ્ક
Gazetteer for Scotland અંગ્રેજી Articles on the geography and locations of Scotland નિ:શુલ્ક
Jewish Encyclopedia અંગ્રેજી The state of Judaism and the Jews (as of 1901) નિ:શુલ્ક, Public domain
Jewish Virtual Library અંગ્રેજી Portals to essential Jewish topics નિ:શુલ્ક
Kodansha Encyclopedia of Japan અંગ્રેજી Comprehensive articles on Japanese arts and culture, history and politics, etc. સભ્યપદ જરૂરી
New Georgia Encyclopedia અંગ્રેજી Articles on the U.S. state Georgia નિ:શુલ્ક
Oregon Blue Book અંગ્રેજી Articles pertaining to Oregon નિ:શુલ્ક
The Oregon Encyclopedia અંગ્રેજી Articles pertaining to Oregon નિ:શુલ્ક
Panyathai Thai, limited English General interest. Designed to honor the Thai king Bhumibol Adulyadej નિ:શુલ્ક
TAGIPEDIA Arabic, અંગ્રેજી Articles on Arab heritage and content નોંધણી સાથે નિ:શુલ્ક
Te Ara Encyclopedia of New Zealand અંગ્રેજી, Māori The New Zealand government site with content on the country નિ:શુલ્ક
Encyclopedia of Ukraine અંગ્રેજી Ukraine related articles નિ:શુલ્ક
Encyclopedia Virginia અંગ્રેજી Articles on Virginia's history and culture નિ:શુલ્ક

લોકપ્રિય સંસ્કૃતિ અને વાર્તા[ફેરફાર કરો]

સાઈટનું નામ ભાષા વર્ણન પ્રાપ્તિ
Battlestar Wiki અંગ્રેજી, Simple અંગ્રેજી, German, Spanish, Turkish, Malay, French, Chinese Battlestar Galactica-related articles નિ:શુલ્ક
Bulbapedia અંગ્રેજી Pokémon-related articles નિ:શુલ્ક
Don Markstein's Toonopedia અંગ્રેજી Focuses on articles pertaining to print and animated cartoons નિ:શુલ્ક
H2G2 અંગ્રેજી Collection of sometimes humorous encyclopedia articles, based on Douglas Adams's The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. નિ:શુલ્ક
Halopedia અંગ્રેજી Halo-related articles નિ:શુલ્ક
Heroes Wiki અંગ્રેજી, Dutch, French, German, Hebrew, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish Contains articles pertaining to the American television drama Heroes. નિ:શુલ્ક
Lambiek અંગ્રેજી, Dutch Articles on comic strips and comic artists નિ:શુલ્ક
Lostpedia English, German, Spanish, French, Italian, Japanese, Dutch, Polish, Portuguese, Russian, Chinese Contains articles pertaining to the hit drama Lost નિ:શુલ્ક
Memory Alpha અંગ્રેજી, Bulgarian, Chinese, Czech, Dutch, Esperanto, French, German, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Spanish and Swedish Articles about Star Trek નિ:શુલ્ક
The Rocklopedia Fakebandica અંગ્રેજી Articles on fake bands from popular entertainment નિ:શુલ્ક
TV Tropes અંગ્રેજી, German, Esperanto, Spanish, French, Norwegian, Finnish, Swedish, Al Bhed, Quenya Articles related to the devices and conventions that a fiction writer can reasonably rely on as being present in the audience members' minds and expectations નિ:શુલ્ક
Wookieepedia અંગ્રેજી, German, Spanish, Bulgarian, Danish, Finnish, French, Croatian, Hungarian, Italian, Japanese, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Romanian, Slovak, Slovene, Swedish, Chinese Star Wars-related articles નિ:શુલ્ક
Wowpedia અંગ્રેજી World of Warcraft-related articles નિ:શુલ્ક
WoWWiki અંગ્રેજી, German, Spanish, French, Czech, Danish, Greek, Persian, Finnish, Hebrew, Hungarian, Icelandic, Italian, Lithuanian, Latvian, Dutch, Nynorsk, Bokmål, Polish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Russian, Slovak, Korean, Japanese, Chinese World of Warcraft-related articles નિ:શુલ્ક

ગણિત[ફેરફાર કરો]

સાઈટનું નામ ભાષા વર્ણન પ્રાપ્તિ
Cut-the-knot અંગ્રેજી ગણિત related topics નિ:શુલ્ક
Encyclopaedia of Mathematics અંગ્રેજી Encompasses articles on the topic of mathematics નિ:શુલ્ક
EqWorld અંગ્રેજી, Russian, German, French, Italian, Spanish Articles on mathematical equations નિ:શુલ્ક
MathWorld અંગ્રેજી Articles on a wide variety of math related topics નિ:શુલ્ક
On-Line Encyclopedia of Integer Sequences અંગ્રેજી Encyclopedia of number sequences (what is next term after 1,2,4,9,20,48,115, ..., say?) નિ:શુલ્ક
PlanetMath અંગ્રેજી Math related topics and articles નિ:શુલ્ક/GNU
The QED Project અંગ્રેજી A project to establish a "distributed, computerized repository that rigorously represents all important, established mathematical knowledge." નિ:શુલ્ક

સંગીત[ફેરફાર કરો]

સાઈટનું નામ ભાષા વર્ણન પ્રાપ્તિ
Allmusic અંગ્રેજી સંગીત વિષયક મુદ્દાઓ છૂટક સાઇટો
Discogs અંગ્રેજી Database of audio releases નિ:શુલ્ક
Encyclopaedia Metallum અંગ્રેજી heavy metal બૅન્ડનો સંગ્રહ નિ:શુલ્ક
LyricWiki અંગ્રેજી Encyclopedic database of song lyrics નિ:શુલ્ક
MOOMA હિબ્રુ ઇઝરાયેલી સંગીત અને કલાકારો પર લખાણ નિ:શુલ્ક
MusicBrainz અંગ્રેજી Database of audio albums નિ:શુલ્ક
MusicMight અંગ્રેજી Bio- and discographies of rock bands નિ:શુલ્ક

તત્વજ્ઞાન[ફેરફાર કરો]

સાઈટનું નામ ભાષા વર્ણન પ્રાપ્તિ
Encyclopedia of Marxism multi-lingual Topics related to the study of Marxism નિ:શુલ્ક
Internet Encyclopedia of Philosophy અંગ્રેજી તત્વજ્ઞાન related articles નિ:શુલ્ક
Routledge Encyclopedia of Philosophy અંગ્રેજી Philosophy articles સભ્યપદ જરૂરી
Stanford Encyclopedia of Philosophy અંગ્રેજી Philosophy subjects નિ:શુલ્ક

રાજકારણ અને ઇતિહાસ[ફેરફાર કરો]

સાઈટનું નામ ભાષા વર્ણન પ્રાપ્તિ
Campaigns Wikia અંગ્રેજી Political issues and campaigns નિ:શુલ્ક
Congresspedia અંગ્રેજી Seeks to improve on public information through articles about US Congress specifics નિ:શુલ્ક
Cyclopaedia of Political Science અંગ્રેજી Articles pertaining to science, economics, and American authors. The 1899 edition is available online નિ:શુલ્ક
dKosopedia અંગ્રેજી A political encyclopedia written from a left/progressive/liberal/Democratic point of view નિ:શુલ્ક
HistoryLink અંગ્રેજી Articles on the history of Washington State નિ:શુલ્ક
Jurispedia Arabic, અંગ્રેજી, Chinese, French, German, Spanish, Dutch An academic encyclopedia on the concepts of law નિ:શુલ્ક

ધર્મ અને શ્રદ્ધાને લગતું[ફેરફાર કરો]

સાઈટનું નામ ભાષા વર્ણન પ્રાપ્તિ
Catholic Encyclopedia અંગ્રેજી Topics relating to Catholicism નિ:શુલ્ક, Public domain
Christian Cyclopedia અંગ્રેજી A collection of historical and theological information નિ:શુલ્ક
Easton's Bible Dictionary અંગ્રેજી Articles on Christianity and theology નિ:શુલ્ક, Public Domain
Encyclopaedia Biblica અંગ્રેજી Contains articles pertaining to "the Literary, Political and Religious History, the Archaeology, Geography, and Natural History of the Bible"[૧] નિ:શુલ્ક
Encyclopedia of Mormonism અંગ્રેજી Articles by Mormon academics on history and doctrine of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormon or LDS Church). નિ:શુલ્ક
Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online અંગ્રેજી Topics relating to Anabaptism and Mennonites નિ:શુલ્ક
Jewish Encyclopedia અંગ્રેજી Topics relating to Judaism નિ:શુલ્ક
New Advent અંગ્રેજી Articles on Catholicism and apologetics નિ:શુલ્ક

વિજ્ઞાન[ફેરફાર કરો]

સાઈટનું નામ ભાષા વર્ણન પ્રાપ્તિ
Encyclopedia Astronautica અંગ્રેજી Contains articles on the subject of space exploration and astronomy નિ:શુલ્ક
Encyclopedia of Earth અંગ્રેજી Articles on the Earth and its ecosystems નિ:શુલ્ક
Javapedia અંગ્રેજી Coverage of all topics related to the Java platform નિ:શુલ્ક
ScienceWorld અંગ્રેજી Covers astronomy, scientific biography, chemistry, and physics. Like MathWorld, it is edited by Eric Weisstein. નિ:શુલ્ક

વનસ્પતિશાસ્ત્ર અને જીવવિજ્ઞાન[ફેરફાર કરો]

સાઈટનું નામ ભાષા વર્ણન પ્રાપ્તિ
Animal Diversity Web અંગ્રેજી Student wiki-type database at the University of Michigan of animal natural history, distribution, classification, and conservation biology. નિ:શુલ્ક
ARKive અંગ્રેજી Visual and audio recordings of the world's species નિ:શુલ્ક
Encyclopedia of Life English, French Seeks to categorize all 1.8 million known species on the planet નિ:શુલ્ક
Encyclopedia of Life Sciences અંગ્રેજી Biology related articles સભ્યપદ જરૂરી
Encyclopedia of Life Support Systems અંગ્રેજી Articles about the natural and social sciences સભ્યપદ જરૂરી
Erowid અંગ્રેજી Information about psychoactive substances નિ:શુલ્ક
FishBase અંગ્રેજી, Spanish, Portuguese, French, German, Italian, Dutch, Chinese (Simplified Han), Chinese (Traditional Han), Bahasa Malay, Indonesian, Greek, Swedish, Russian, Persian, Vietnamese, Thai, Lao, Hindi, Bangla Articles on fish species નિ:શુલ્ક
Flora Europaea અંગ્રેજી Covers different plant species નિ:શુલ્ક
Macroscopic Observatory અંગ્રેજી Covers Flora and Fauna નિ:શુલ્ક
Palaeos અંગ્રેજી Covers palaeontology નિ:શુલ્ક
Wikispecies અંગ્રેજી Seeks to create a catalogue of all living things નિ:શુલ્ક

દવાઓ અને શસ્ત્રક્રિયા[ફેરફાર કરો]

દવાઓને લગતી ૬૯ ઑનલાઈન વિકિ વિશ્વકોષની યાદી ડેવિડ રોથમેન દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.[૨]

સાઈટનું નામ ભાષા વર્ણન પ્રાપ્તિ
Ask Dr Wiki અંગ્રેજી દવાકીય સામગ્રી નિ:શુલ્ક
Ganfyd અંગ્રેજી દવાકીય સામગ્રી નિ:શુલ્ક
Medcyclopaedia અંગ્રેજી Articles on medical imaging used in radiology and radiography નિ:શુલ્ક
Medpedia અંગ્રેજી દવાકીય સામગ્રી નિ:શુલ્ક
Radiopaedia અંગ્રેજી Articles on medical imaging used in radiology and radiography નિ:શુલ્ક
WikiDoc અંગ્રેજી, સ્પેનિશ, પૉલિશ, રશિયન, રોમાનિયન, ચીની, તુર્કી અને ફ્રેંચ દવાકીય સામગ્રી નિ:શુલ્ક
WikiSurgery અંગ્રેજી શસ્ત્રક્રિયાને લગતી સામગ્રી નિ:શુલ્ક
Medicalopaedia સંગ્રહિત ૨૦૨૦-૦૪-૧૩ ના રોજ વેબેક મશિન અંગ્રેજી દવાકીય સામગ્રી નિ:શુલ્ક

આ પણ જુઓ[ફેરફાર કરો]

સંદર્ભો[ફેરફાર કરો]

  1. Encyclopaedia Biblica
  2. "આર્કાઇવ ક .પિ". મૂળ માંથી 2010-12-29 પર સંગ્રહિત. મેળવેલ 2010-12-06.

બાહરી કડીઓ[ફેરફાર કરો]