ગુલાબી પેણ

વિકિપીડિયામાંથી

ગુલાબી પેણ (પેલિકન)
Pelecanus rufescens
પર્યાવરણ સંરક્ષણ સ્થિતિ
વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Aves
Order: Pelecaniformes
Family: Pelecanidae
Genus: 'Pelecanus'
Species: ''P. rufescens''
દ્વિનામી નામ
Pelecanus rufescens
Gmelin, 1789
Pelecanus rufescens

ગુલાબી પેણ (પેલિકન) (અંગ્રેજી:Pelecanus rufescens) એ પેણ પરિવાર આવતું એક પક્ષી છે. આ પક્ષી આફ્રિકામાં ઈંડા મૂકે છે, દક્ષિણી અરબસ્તાનનું વસાહતી અને મડાગાસ્કર ખાતેનાં ઓછી ઊંડાઇ ધરાવતાં અને છીછરાં સરોવરોનું યાયાવર પક્ષી છે.

ગુલાબી પેણનો માળો કદમાં મોટો અને તણખલાંના જથ્થા વડે બનેલો ઢગલો હોય છે, જેમાં બે થી ત્રણ ઈડાં મુકેલા હોય છે.