લખાણ પર જાઓ

ચર્ચા:ઓઝોન સ્તર

Page contents not supported in other languages.
વિકિપીડિયામાંથી

Please provide appropriate reason if you are rolling back changes made by someone[ફેરફાર કરો]

i have seen some people (@KartikMistry)are unnecessarily removing my changes without apparent reasons,not sure if it is some kind of bot though. Crazy Court 651 (ચર્ચા) ૧૮:૪૪, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૩ (IST)[ઉત્તર]

પહેલા જુઓ કે શું ફેરફારો કર્યા છે. -- કાર્તિક ચર્ચા ૧૯:૩૨, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૩ (IST)[ઉત્તર]
@KartikMistry https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%A4%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AA%BE_%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%AF%E0%AA%AE%E0%AB%8B?wprov=sfla1 લેખ વિશે કહેતો હતો, માફ કરજો. Crazy Court 651 (ચર્ચા) ૧૯:૩૫, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૩ (IST)[ઉત્તર]
ત્યાં ઉત્તર આપેલો જ છે. -- કાર્તિક ચર્ચા ૧૯:૩૭, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૩ (IST)[ઉત્તર]