ચર્ચા:ઝારસુગડા

    વિકિપીડિયામાંથી

    સહમત. -- હર્ષ કોઠારી (ચર્ચા/યોગદાન) ૧૬:૨૯, ૧૯ મે ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

    સહમત... sIસીતારામ.... મહર્ષિ --Maharshi675 (talk) ૧૫:૫૮, ૧ જૂન ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
    સહમત..--ચિરાયુ ચિરીપાલ (ચર્ચા) ૧૯:૦૩, ૧ જૂન ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]