સભ્ય:Harsh4101991

વિકિપીડિયામાંથી

I am newharsh kothari

[શુદ્ધિકરણ]


No photo
હર્ષ કોઠારી,
હર્ષ કોઠારી

Programming is my Passion

Electronics is my vision and computer is my passion.

Barnstar[ફેરફાર કરો]

The Template Barnstar
ગુજરાતી વિકિને બહુઉપયોગી ઢાંચાઓથી સજ્જ કરવા બદલ. ધન્યવાદસહઃ અશોક મોઢવાડીયાચર્ચા/યોગદાન ૨૦:૪૪, ૧૨ જૂન ૨૦૧૨ (IST)
અવિરત અને અથાગ યોગદાન
સતત ઓફલાઈન અને ઓનલાઈન ગુજરાતી વિકિપીડિયા માટે કામ કરવા માટે આપ આ Barnstarના હકદાર છો. સમકિત (ચર્ચા/યોગદાન) ૦૦:૩૬, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)
The Teamwork Barnstar
વિકિપીડિયા પર ગામના લેખમાં ઉપયોગી ઢાંચાઓ મુકવા માટે સહકાર્ય (વિકિપીડિયા:વિકિપરિયોજના ગ્રામ્ય માહિતીચોકઠાં)ચાલુ કરવા બદલ. અશોક મોઢવાડીયાચર્ચા/યોગદાન ૧૯:૧૬, ૩ ઓકટોબર ૨૦૧૨ (IST)


અત્યાર સુધી ૩૦,૩૯૭ વિકિ લેખો લખાયા છે.

This user was a Facilitator at
Ahmedabad Workshop 1
Wikipedia:Babel
આ સભ્ય ભારતીય નાગરિક છે.
guઆ સભ્યની માતૃભાષા ગુજરાતી છે.
hi-3यह सदस्य हिन्दी भाषा में प्रवीण है।
en-3આ સભ્યની ખૂબ જ સારી જાણકારી હોવાથી તે અંગ્રેજી માં પ્રદાન કરી શકે છે.
આ સભ્ય હિંદુ છે.
Search user languages

કરવાના કામો[ફેરફાર કરો]

Testing bingo Hello World

Testing edit|}

subpages[ફેરફાર કરો]

all subpages of this page Hello Hello