વિકિપીડિયામાંથી
વપરાશ
લખાણ પદ્ધતિગુજરાતી લિપિ
પ્રકારમુળાક્ષર પ્રતિકમય
મૂળ ભાષાગુજરાતી, કચ્છી
ઉચ્ચારણ વપરાશ[dʒə]
યુનિકોડ ક્રમાંકU+0A9C
ઇતિહાસ
વિકાસ
અન્ય

(dʒə) ગુજરાતી લિપિનો મુળાક્ષર છે. તે દેવનાગરી સ્વર માંથી ઉતરી આવેલો છે, નું ઉચ્ચારણ થાય છે.