જાંબલી શક્કરખરો

વિકિપીડિયામાંથી

જાંબલી શક્કરખરો
Purple Sunbird (Nectarinia asiatica)- Male (Breeding) on Kapok (Ceiba pentandra) in Kolkata I IMG 1893.jpg
નર
Purple Sunbird (Female) I IMG 6029.jpg
માદા
પર્યાવરણ સંરક્ષણ સ્થિતિ
વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Aves
Order: Passeriformes
Family: Nectariniidae
Genus: 'Cinnyris'
Species: ''C. asiaticus''
દ્વિનામી નામ
Cinnyris asiaticus
Latham, ૧૭૯૦
સમાનાર્થી (વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ)/અન્ય નામ

Arachnechthra intermedia
Nectarinia mahrattensis

જાંબલી શક્કરખરો (અંગ્રેજી: Purple Sunbird) એ એક નાના કદનું શક્કરખરા વર્ગનું પક્ષી છે. જાંબલી શક્કરખરો મોટેભાગે ફુલોનો રસ ચુસીને પોતાનું પોષણ કરે છે. આ ઉપરાંત તેઓ જીવાત પણ આરોગે છે, ખાસ કરીને બચ્ચાને પોષવા માટે. શક્કરખરો ખુબ જ મજ્બુત અને ઝડપી પાંખો ધરાવે છે જેથી તે ફુલોનો રસ ચુસતી વખતે એક જ જગ્યા પર મંડરાઈ શકે છે. નર વાસ્તવમાં કાળો હોય છે પણ અમુક પ્રકાશ વ્યવસ્થામાં તેનો આભાસી રંગ જાંબલી દેખાય છે. માદાનો ઉપરનો ભાગ ભુખરો લીલો અને નીચેનો ભાગ પીળાશ પડતો હોય છે.

કદ અને દેખાવ[ફેરફાર કરો]

વિસ્તાર[ફેરફાર કરો]

અવાજ[ફેરફાર કરો]

ભારે મીઠું સંગીત રેલાવે છે.ચિક-ચિક અવાજ કરે છે.

ખોરાક[ફેરફાર કરો]

ફુલોનો રસ, જીવાત વગેરે.

ફોટો[ફેરફાર કરો]