ટ્વેનસાંગ જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

ટ્વેનસાંગ જિલ્લો ભારત દેશના પૂર્વ ભાગમાં આવેલા નાગાલેંડ રાજ્યનો એક જિલ્લો છે. ટ્વેનસાંગ જિલ્લાનું મુખ્યાલય ટ્વેનસાંગ શહેર ખાતે આવેલું છે. આ જિલ્લો વિશેષ રાજ્યના દરજ્જા હેઠળના રાજ્યનો જીલ્લો છે અને તે રાજ્યની વિધાનસભાથી અલગ તે સીધુ રાજ્યપાલ હેઠળ સમાવેશક છે.