મોકોક્ચુન્ગ જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

મોકોક્ચુન્ગ જિલ્લો ભારત દેશના પૂર્વ ભાગમાં આવેલા નાગાલેંડ રાજ્યનો એક જિલ્લો છે. આ જિલ્લાનું મુખ્યાલય મોકોક્ચુન્ગ શહેર ખાતે આવેલું છે.