ઢાંચાની ચર્ચા:WAM

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

@KartikMistry: this template seems under cascade protection. It would be great if you take time to update this template as per it's english wikipedia version. Thanking you. --Tiven2240 (ચર્ચા) ૧૧:૦૩, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮ (IST)

@Aniket:, @Dsvyas: - અહીં ઘટતું કરવા વિનંતી છે! --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૧:૨૧, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮ (IST)
@KartikMistry: એટલે એમાં શું કરવાનું છે એ મને સમજાયું નહી. --A. Bhatt (ચર્ચા) ૧૧:૨૬, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮ (IST)
@Tiven2240:, Can you explain what exactly is under protection? This template seems editable by everyone. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૧:૩૦, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮ (IST)

This page is under cascade protection. It is used in પરિયોજના: વિકિપીડિયા એશિયન મહિનો ૨૦૧૫ u can remove this cascading protection from the page i mentioned and it will be editable by other users. I dont know y the protecting admin added a cascade protection instead of normal protection. You can remove it by going it to the protection special page. Thanking you. --Tiven2240 (ચર્ચા) ૧૧:૩૪, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮ (IST)

@Tiven2240: Done. Yes check.svg કામ થઈ ગયું--A. Bhatt (ચર્ચા) ૧૧:૪૩, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮ (IST)