પંજાબ (સંદિગ્ધ)

વિકિપીડિયામાંથી

પંજાબનો અર્થ નીચેનામાથી કોઇ એક હોઇ શકે છે: