બિહારના મુખ્યમંત્રીઓ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
બિહાર ભારતના ઉત્તરપૂર્વ ભાગમાં આવેલું રાજ્ય છે.

અહીં ભારતદેશના બિહાર રાજ્યના મુખ્યમંત્રીઓની યાદી અપાયેલી છે:[૧]

# નામ પદ સંભાળ્યા તારીખ પદ છોડ્યા તારીખ પક્ષ
શ્રી ક્રિષ્ન સિંહા (ત્રણ વખત) ૨ એપ્રિલ ૧૯૪૬ ૩૧ જાન્યુ. ૧૯૬૧ 1931 Flag of India.svg કોંગ્રેસ
દીપ નારાયણ સિંઘ ૧ ફેબ્રુ. ૧૯૬૧ ૧૮ ફેબ્રુ. ૧૯૬૧ 1931 Flag of India.svg કોંગ્રેસ
વિનોદનંદ ઝા ૧૮ ફેબ્રુ. ૧૯૬૧ ૨ ઓક્ટો. ૧૯૬૩ 1931 Flag of India.svg કોંગ્રેસ
કે.બી.સહાય ૨ ઓક્ટો. ૧૯૬૩ ૫ માર્ચ ૧૯૬૭ 1931 Flag of India.svg કોંગ્રેસ
મહામાયા પ્રસાદ સિંહા ૫ માર્ચ ૧૯૬૭ ૨૮ જાન્યુ. ૧૯૬૮ જનક્રાંતિ દળ
સતિષ પ્રસાદ સિંઘ ૨૮ જાન્યુ. ૧૯૬૮ ૧ ફેબ્રુ. ૧૯૬૮ 1931 Flag of India.svg કોંગ્રેસ
બી.પી.મંડલ ૧ ફેબ્રુ. ૧૯૬૮ ૨ માર્ચ ૧૯૬૮ 1931 Flag of India.svg કોંગ્રેસ
ભોલા પાસવાન શાસ્ત્રી ૨૨ માર્ચ ૧૯૬૮ ૨૯ જૂન ૧૯૬૮ કોંગ્રેસ (ઓ)
રાષ્ટ્રપતિ શાસન ૨૯ જૂન ૧૯૬૮ ૨૬ ફેબ્રુ. ૧૯૬૯
હરીહર સિંઘ ૨૬ ફેબ્રુ. ૧૯૬૯ ૨૨ જૂન ૧૯૬૯ Flag of the Indian National Congress.svg કોંગ્રેસ
૧૦ ભોલા પાસવાન શાસ્ત્રી (બીજી વખત) ૨૨ જૂન ૧૯૬૯ ૪ જુલાઈ ૧૯૬૯ કોંગ્રેસ (ઓ)
રાષ્ટ્રપતિ શાસન ૬ જુલાઈ ૧૯૬૯ ૧૬ ફેબ્રુ. ૧૯૭૦
૧૧ દારોગા પ્રસાદ રાય ૧૬ ફેબ્રુ.. ૧૯૭૦ ૨૨ ડિસે. ૧૯૭૦ Flag of the Indian National Congress.svg કોંગ્રેસ
૧૨ કર્પુરી ઠાકુર ૨૨ ડિસે. ૧૯૭૦ ૨ જૂન ૧૯૭૧ સોશ્યાલિસ્ટ પાર્ટી (ઈન્ડીયા)
૧૩ ભોલા પાસવાન શાસ્ત્રી (ત્રીજી વખત) ૨ જૂન ૧૯૭૧ ૯ જાન્યુ. ૧૯૭૨ Flag of the Indian National Congress.svg કોંગ્રેસ
રાષ્ટ્રપતિ શાસન ૯ જાન્યુ. ૧૯૭૨ ૧૯ માર્ચ ૧૯૭૨
૧૪ કેદાર પાંડે ૧૯ માર્ચ ૧૯૭૨ ૨ જુલાઈ ૧૯૭૩ Flag of the Indian National Congress.svg કોંગ્રેસ
૧૫ અબ્દુલ ગફૂર ૨ જુલાઈ ૧૯૭૩ ૧૧ એપ્રિલ ૧૯૭૫ Flag of the Indian National Congress.svg કોંગ્રેસ
૧૬ ડૉ.જગન્નાથ મિશ્રા ૧૧ એપ્રિલ ૧૯૭૫ 30 એપ્રિલ ૧૯૭૭ Flag of the Indian National Congress.svg કોંગ્રેસ
રાષ્ટ્રપતિ શાસન 30 એપ્રિલ ૧૯૭૭ ૨૪ જૂન ૧૯૭૭
૧૭ કર્પુરી ઠાકુર ૨૪ જૂન ૧૯૭૭ ૨૧ એપ્રિલ ૧૯૭૯ જનતા પક્ષ
૧૮ રામસુંદર દાસ ૨૧ એપ્રિલ ૧૯૭૯ ૧૭ ફેબ્રુ. ૧૯૮૦ જનતા પક્ષ
રાષ્ટ્રપતિ શાસન ૧૭ ફેબ્રુ. ૧૯૮૦ ૮ જૂન ૧૯૮૦
૧૯ ડૉ.જગન્નાથ મિશ્રા (બીજી વખત) ૮ જૂન ૧૯૮૦ ૧૪ ઓગ. ૧૯૮૩ Flag of the Indian National Congress.svg કોંગ્રેસ (આઈ)
૨૦ ચંદ્રશેખર સિંહ ૧૪ ઓગ. ૧૯૮૩ ૧૨ માર્ચ ૧૯૮૫ Flag of the Indian National Congress.svg કોંગ્રેસ (આઈ)
૨૧ બિન્દેશ્વરી દૂબે ૧૨ માર્ચ ૧૯૮૫ ૧૩ ફેબ્રુ. ૧૯૮૮ Flag of the Indian National Congress.svg કોંગ્રેસ (આઈ)
૨૨ ભાગવત ઝા આઝાદ ૧૪ ફેબ્રુ. ૧૯૮૮ ૧૦ માર્ચ ૧૯૮૯ Flag of the Indian National Congress.svg કોંગ્રેસ (આઈ)
૨૩ સત્યેન્દ્ર નારાયણ સિંહ ૧૧ માર્ચ ૧૯૮૯ ૬ ડિસે. ૧૯૮૯ Flag of the Indian National Congress.svg કોંગ્રેસ (આઈ)
૨૪ ડૉ.જગન્નાથ મિશ્રા (ત્રીજી વખત) ૬ ડિસે. ૧૯૮૯ ૧૦ માર્ચ ૧૯૯૦ Flag of the Indian National Congress.svg કોંગ્રેસ (આઈ)
૨૫ લાલુપ્રસાદ યાદવ ૧૦ માર્ચ ૧૯૯૦ ૩ માર્ચ ૧૯૯૫ જનતા દળ
૨૬ લાલુપ્રસાદ યાદવ (બીજી વખત) ૪ એપ્રિલ ૧૯૯૫ ૨૫ જુલાઈ ૧૯૯૭ જનતા દળ, RJD Flag.svgરાષ્ટ્રીય જનતા દળ (રાજદ)
૨૭ રાબડી દેવી ૨૫ જુલાઈ ૧૯૯૭ ૧૧ ફેબ્રુ. ૧૯૯૯ RJD Flag.svg રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (રાજદ)
૨૮ રાબડી દેવી (બીજી વખત) ૯ માર્ચ ૧૯૯૯ ૨ માર્ચ ૨૦૦૦ RJD Flag.svg રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (રાજદ)
૨૯ નિતિશ કુમાર ૩ માર્ચ ૨૦૦૦ ૧૦ માર્ચ ૨૦૦૦ JanataDalUnitedFlag.PNG જનતા દળ (યુ)
30 રાબડી દેવી (ત્રીજી વખત) ૧૧ માર્ચ ૨૦૦૦ ૬ માર્ચ ૨૦૦૫ RJD Flag.svg રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (રાજદ)
રાષ્ટ્રપતિ શાસન ૭ માર્ચ ૨૦૦૫ ૨૪ નવે. ૨૦૦૫
૩૧ નિતિશ કુમાર (બીજી વખત) ૨૪ નવે. ૨૦૦૫ ૨૪ નવે. ૨૦૧૦ JanataDalUnitedFlag.PNG જનતા દળ (યુ)
૩૨ નિતિશ કુમાર (ત્રીજી વખત) ૨૬ નવે. ૨૦૧૦ હાલમાં JanataDalUnitedFlag.PNG જનતા દળ (યુ)

આ પણ જુઓ[ફેરફાર કરો]

ભારતનાં રાજ્યોના મુખ્ય મંત્રીઓ

નોંધ[ફેરફાર કરો]

  1. "Chief Ministers of Bihar". Bihar Chief Minister's website.