ભરવાડ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
પરંપરાગત પાઘડી પહેરેલ ભરવાડ જ્ઞાતિનો એક સભ્ય.

ભરવાડ ભારતના ગુજરાત રાજ્યની એક હિંદુ જ્ઞાતિ છે. તે માલધારી પેટા સમૂહની જ્ઞાતિ છે.

નામ

'ભરવાડ' શબ્દ, 'બડાવાડ' શબ્દ ઉપરથી નિષ્પન્ન થયો જણાય છે. બડા એટલે ઘેટું અને વાડ એટલે વાડો. અર્થાત, જે પશુપાલકો પોતાના ઘેટાં-બકરા માટે તેમને રાખવા માટેનો વાડો (ચારે બાજુ વાડ કરીને બનાવેલી મોટી જગ્યા) ધરાવતો હોય તે પશુપાલક 'ભરવાડ' તરીકે ઓળખાય છે.[૧]

પોશાક

ભરવાડ લોકોનો પરંપરાગત પોશાક બોરી(એક જાતનુ રંગીન વસ્ત્ર) અને કેડિયુ છે. ઘરડા અને પ્રોઢો ઓસાડ (ધોતી જેવુ વસ્ત્ર) પહેરે છે. આ સિવાય તે હિરાકંઠી (એક પ્રકારની માળા), કંદોરો (કેડે પહેરવાના પટ્ટા જેવુ ચાંદી), પોકરવા, કડિયા, ફૂલ (કાનમાં પહેરવાની વસ્તુઓ), કડુ, લકી વગેરે પહેરે છે. તેઓ માથામાં પાઘડી પહેરે છે અને ઘણીવાર ખભા પર મોટો રુમાલ રાખે છે.

સંદર્ભ