ભારતીય તારક કાચબો

વિકિપીડિયામાંથી

ભારતીય તારક કાચબો
Tortoise at the Houston Zoo
પર્યાવરણ સંરક્ષણ સ્થિતિ
વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Sauropsida
Order: Testudines
Suborder: Cryptodira
Superfamily: Testudinoidea
Family: Testudinidae
Genus: 'Geochelone'
Species: ''G. elegans''
દ્વિનામી નામ
Geochelone elegans
Schoepf, 1795

ભારતીય તારક કાચબો એ ભારત અને શ્રીલંકાના સુકા કે ઝાંડીઝાંખરાવાળા વિસ્તારમાં જોવા મળતું સરિસૃપ પ્રાણી છે,