લિનક્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન્સની યાદી

વિકિપીડિયામાંથી
  • ડેબિયન
  • ઉબુન્ટુ
  • મિંટ
  • રેડ હેટ
  • ફેડોરા
  • સેંટઑએસ
  • સાયંટિફિક લિનક્સ