વિકિપીડિયા:નારીવાદ અને લોકસંસ્કૃતિ ૨૦૨૩/અહેવાલ

વિકિપીડિયામાંથી

ગુજરાતી વિકિપીડિયા પર ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩, (૦૦.૦૧ રાત્રે) – ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૩ (૧૧.૫૯ રાત્રે) સુધી નારીવાદ અને લોકસંસ્કૃતિ ૨૦૨૩નું આયોજન થયું હતું.

સ્પર્ધા માટે લેખો રજૂ કરવા ફાઉન્ટેન ટુલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.[૧]

આ સ્પર્ધામાં કુલ ૫ સભ્યોએ નામ નોંધાવ્યા હતા તે પૈકી ૩ સભ્યો તથા ૨ આગંતુક સભ્યોએ એમ કુલ ૫ સ્પર્ધકોએ કુલ ૨૮ લેખો સ્પર્ધા માટે બનાવ્યા હતા. આ પૈકી નિર્ણાયકે ૨૫ લેખોને સ્પર્ધા માટે મંજૂર કર્યા અને તેને ગુણ આપ્યા (જેમાં વિસ્તૃત કરેલા ૧ લેખનો પણ સમાવેશ થતો હતો). સ્પર્ધા દરમિયાન ચૂડ વિજોગણ લેખ વિકિપીડિયા પર સૌપ્રથમ વખત ગુજરાતીમાં બનાવવામાં આવ્યો હતો.

પરિણામ[ફેરફાર કરો]

Snehrashmiએ સૌથી વધુ ગુણ (૧૩) મેળવ્યા છે, તેથી તેમને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવે છે. દ્વિતીય ક્રમે ૭ ગુણાંક સાથે Nizil Shah અને તૃતીય ક્રમે Meghdhanu વિજેતા રહ્યા છે જેમને ૪ ગુણાંક મળ્યા છે. ભાગ લેનાર સૌ સભ્યોને અભિનંદન અને આભાર!

સભ્ય ક્રમ લેખો (વિસ્તૃત + નવા બનાવેલ) પ્રાપ્ત ગુણ
Snehrashmi ૧૩ ૧૩
Nizil Shah
Meghdhanu
Great-ys
Eduganga

વિહંગાવલોકન[ફેરફાર કરો]

વિહંગાવલોકન સંખ્યા
નામ નોંધાવનાર સભ્યો
લેખ રજૂ કરનાર સભ્યો
રજૂ થયેલા કુલ લેખો ૨૮
નવા બનેલા કુલ લેખો ૨૭
વિસ્તૃત કરેલા કુલ લેખો
કુલ મંજૂર લેખો ૨૫

ટીપ્પણી[ફેરફાર કરો]

અમુક લેખો તેમાં ઉમેરેલી માહિતીના પ્રમાણમાં ખૂબ જ ટૂંકા હતા જેથી પ્રારંભિક તબક્કે તેમની સ્વીકૃતિ ટાળવામાં આવી હતી. ભાગ લેનારા સૌ સભ્યોને અભિનંદન સહ વિનંતિ કે ભવિષ્યમાં સવિસ્તૃત લેખો બનાવવા જેની અહીં ગુજરાતી વિકિપીડિયાને તાતી જરુર છે. સ્ટબ કક્ષાના લેખો એટલે કે એકાદ ફકરા (૮-૧૦ વાક્યો) જેટલી લંબાઈએ ન અટકતા વધુ માહિતિ ઉમેરવામાં આવે તો સમુદાયને ફાયદો વધુ થશે.

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]

  1. "Fountain". fountain.toolforge.org.