શુક્રવાર

વિકિપીડિયામાંથી

શુક્રવારઅઠવાડિયાનો છઠ્ઠો દિવસ છે. અઠવાડિયામાં કુલ સાત દિવસ હોય છે. શુક્રવાર પહેલાંનો દિવસ ગુરુવાર તેમ જ શુક્રવાર પછીનો દિવસ શનિવાર હોય છે.

સંસ્કૃતમાં શુક્રવારને (भ्रगुवासरम्) થી ઓળખવામાં આવે છે.