સભ્ય:KartikMistry/Test

  વિકિપીડિયામાંથી

  આલેખ ટેસ્ટ[ફેરફાર કરો]

  ગણિત વત્તા આંકડાઓનો ટેસ્ટ[ફેરફાર કરો]

  • 1+2+3 = 6
  • ૧+૨+૩ = ૦
  • ૧+૨+૩ (|R સાથે) = 6

  વિકિડેટા ટેસ્ટ[ફેરફાર કરો]

  • સમીકરણ ક્ષતિ: - ની માટે સમીકરણ-નિશાની ખુટે છે
  • 0

  ફ્લેગ ટેસ્ટ[ફેરફાર કરો]

  ચાર્ટ ટેસ્ટ[ફેરફાર કરો]

  Bottom up (default) third generation family tree (ahnentafel 7)
  paternal grandfatherpaternal grandmothermaternal grandfathermaternal grandmother
  fathermother
  subject
  જૂથના પ્રકારો
  નિકટવર્તી (ગ્રામપંચાયત)દૂરવર્તી (રાષ્ટ્ર)નિકટવર્તી (પડોશ, ગામ)દૂરવર્તી (શહેર)નિકટવર્તી (કુટુંબ)દૂરવર્તી (શાળા, કોલેજ)નિકટવર્તી (ટોળું)દૂરવર્તી (જાહેર જનતા)
  સંગઠિતબિનસંગઠિતસંગઠિતબિનસંગઠિત
  સ્થાનિક (Territorial)બિનસ્થાનિક (Non-Territorial)
  જૂથ

  સંદર્ભ ટેસ્ટ[ફેરફાર કરો]

  મિસ્ત્રી, કાર્તિક; મિસ્ત્રી, કવિન (૨૦૨૧-૦૫-૦૫). "મારા વિચારો, મારી ભાષામાં". મેળવેલ ૨૦૨૧-૦૫-૦૫. આ કોનો બ્લોગ છે?

  ફુગાવો[ફેરફાર કરો]

  129