સભ્ય:KartikMistry/sandbox

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

આ મારું સેન્ડબોક્સ છે.

ચકાસણી[ફેરફાર કરો]

કામ-કાજ[ફેરફાર કરો]

આંકડાઓ[ફેરફાર કરો]

  • ગુજરાતી વિકિ પર કુલ પાનાંઓ: ૧,૦૧,૬૫૫
  • કુલ લેખો: ૨૮,૯૪૮
  • ફાઇલ: ૦
  • નોંધણી કરેલ સભ્યો: ૫૭,૪૦૦
  • બૉટ હક્ક સભ્યો: ૨૭
  • સક્રિય સભ્યો: ૧૧૮
  • સંચાલકો: ૩
  • બ્યુરોક્રેટ્સ: ૦