સભ્ય:KartikMistry/sandbox

વિકિપીડિયામાંથી

કામ-કાજ[ફેરફાર કરો]

આંકડાઓ[ફેરફાર કરો]

  • આ વિકિ 1.42.0-wmf.5 (37d7c67) આવૃત્તિ પર છે.
  • ગુજરાતી વિકિ પર કુલ પાનાંઓ: ૧,૨૬,૦૩૩
  • કુલ લેખો: ૩૦,૩૧૪
  • ફાઇલ: ૦
  • નોંધણી કરેલ સભ્યો: ૭૬,૧૮૭
  • બૉટ હક્ક સભ્યો: ૮
  • સક્રિય સભ્યો: ૬૩
  • સંચાલકો: ૩
  • બ્યુરોક્રેટ્સ: ૦