સભ્ય:KartikMistry/sandbox

વિકિપીડિયામાંથી

કામ-કાજ[ફેરફાર કરો]

આંકડાઓ[ફેરફાર કરો]

  • આ વિકિ 1.43.0-wmf.6 (5e1ad30) આવૃત્તિ પર છે.
  • ગુજરાતી વિકિ પર કુલ પાનાંઓ: ૧,૨૮,૩૯૬
  • કુલ લેખો: ૩૦,૩૯૭
  • ફાઇલ: ૦
  • નોંધણી કરેલ સભ્યો: ૭૮,૨૦૬
  • બૉટ હક્ક સભ્યો: ૯
  • સક્રિય સભ્યો: ૬૧
  • સંચાલકો: ૩
  • બ્યુરોક્રેટ્સ: ૦