સભ્ય:KartikMistry/sandbox

  વિકિપીડિયામાંથી

  કામ-કાજ[ફેરફાર કરો]

  આંકડાઓ[ફેરફાર કરો]

  • આ વિકિ 1.40.0-wmf.12 (5e56a31) આવૃત્તિ પર છે.
  • ગુજરાતી વિકિ પર કુલ પાનાંઓ: ૧,૧૯,૮૪૮
  • કુલ લેખો: ૩૦,૦૧૪
  • ફાઇલ: ૦
  • નોંધણી કરેલ સભ્યો: ૭૦,૯૭૪
  • બૉટ હક્ક સભ્યો: ૮
  • સક્રિય સભ્યો: ૮૩
  • સંચાલકો: ૩
  • બ્યુરોક્રેટ્સ: ૦