સભ્ય:KartikMistry/sandbox/કાર્તિકબૉટ-કામકાજ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

User:KartikBot એટલે કે કાર્તિકબૉટના કામકાજની યાદી:

તાલુકાઓ-ગામોમાં સુધારાઓ[ફેરફાર કરો]

બાકી[ફેરફાર કરો]

કુકરમુંડા તાલુકો[ફેરફાર કરો]

 • યાદી છે. નામ બદલી બાકી.

બોડેલી તાલુકો[ફેરફાર કરો]

 • યાદી છે. નામ બદલી કામ બાકી.

ગરૂડેશ્વર તાલુકો[ફેરફાર કરો]

 • યાદી છે. નામ બદલી કામ બાકી.

ગળતેશ્વર તાલુકો[ફેરફાર કરો]

 • યાદી નથી. ઠાસરા તાલુકામાંથી ૩૪ ગામોનો સમાવેશ.

જુનાગઢ તાલુકાઓ[ફેરફાર કરો]

ડોલવણ તાલુકો[ફેરફાર કરો]

 • અમુક ગામો શોધવાના બાકી.

થાનગઢ તાલુકો[ફેરફાર કરો]

 • ચોટીલા તાલુકામાંથી છુટો પડાયો. યાદી નથી.

દેસર તાલુકો[ફેરફાર કરો]

 • યાદી નથી.

ધોલેરા તાલુકો[ફેરફાર કરો]

 • યાદી છે, કડીઓ ઉમેરવાની-શોધવાના બાકી.

નેત્રંગ તાલુકો[ફેરફાર કરો]

 • યાદી નથી.

પોશિના તાલુકો[ફેરફાર કરો]

 • યાદી છે. કડીઓ ઉમેરવાની અને તાલુકામાં ફેરફાર બાકી.

પૂર્ણ[ફેરફાર કરો]

જેસર તાલુકો[ફેરફાર કરો]

Yes check.svg કામ થઈ ગયું

શંખેશ્વર તાલુકો[ફેરફાર કરો]

Yes check.svg કામ થઈ ગયું

લાખણી તાલુકો[ફેરફાર કરો]

 • ડીસા તાલુકો: Yes check.svg કામ થઈ ગયું
 • થરાદ તાલુકો: Yes check.svg કામ થઈ ગયું
 • દિયોદર તાલુકો: Yes check.svg કામ થઈ ગયું

સુઇગામ તાલુકો[ફેરફાર કરો]

 • Yes check.svg કામ થઈ ગયું

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]

 • સંદર્ભ ક્ષતિઓ દૂર કરવી. દાત. વેબસાઇટમાં બાહ્ય કડીઓ વગેરે.
 • તારીખ ક્ષતિઓ માટે વિચારવું.

વસતી[ફેરફાર કરો]

 • લગભગ દરેક ગામો માટે વસતીના આંકડા પ્રાપ્ત છે, તે કેવીરીતે ઉમેરવા તે જોવું.

replace.py - લગભગ અશક્ય ‍(હાલ પૂરતું‌)

અક્ષાંસ-રેખાંશ[ફેરફાર કરો]

 • આ પણ વિકિડેટામાં અને બૉટ વડે કેવી રીતે ગુજરાતી વિકિમાં ઉમેરી શકાય?

તાલુકામાં ઇન્ફોબોક્સ ઉમેરવા[ફેરફાર કરો]

 • ઇન્ફોબોક્સ: Yes check.svg કામ થઈ ગયું
 • જિલ્લાનું નામ: Yes check.svg કામ થઈ ગયું
 • વ્હીકલ કોડ:
 • અન્ય વિગતો: