સભ્ય:Node ue/sandbox

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
Welcome to વિકિપીડિયા

વિકિપીડિયા is a no-cost free-content cooperative encyclopedia in many languages. In this Gujarati edition we are working on ૨૮,૪૮૭ articles. Learn how to edit pages, experiment in the sandbox, and visit our Community Portal to find out how you can edit any article right now.

Encyclopedia

Natural and mathematical sciences
ખગોળશાસ્ત્ર - વનસ્પતિશાસ્ત્ર - રસાયણશાસ્ત્ર - Ecology - કીટકશાસ્ત્ર - ગણિતશાસ્ત્ર - ભૌતિકશાસ્ત્ર - ભૂસ્તરશાસ્ત્ર - જીવશાસ્ત્ર - આંકડાશાસ્ત્ર

Social sciences
માનવશાસ્ત્ર - પુરાતત્વશાસ્ત્ર - શિક્ષણશાસ્ત્ર - ભૂગોળ - ઇતિહાસ - ભાષાઓ અને ભાષાશાસ્ત્ર - સંગીતવિદ્યા - અધ્યાપનશાસ્ત્ર - દર્શનશાસ્ત્ર - મનોવિજ્ઞાન - Cognitive science - પુસ્તકાલય અને માહિતીવિજ્ઞાન - સમાજશાસ્ત્ર

Politics, law, and society
વાણિજ્ય - સંરક્ષણ - કાયદાશાસ્ત્ર - અર્થશાસ્ત્ર - Enterprise - કુટુંબ - પર્યાવરણ વિજ્ઞાન - Professions - રાજ્યશાસ્ત્ર - Urbanism

Religion and mythology
Animism - Atheism - Buddhism - Christianity - Esotericism - Hinduism - Islam - Jainism - Judaism - Mythology - Mysticism - Religion - Sect - Sikhism - Spirituality - Theology

Arts and culture
Art - Visual arts - Fine arts - Applied arts - Cinema - Popular culture - Dance - Literature - Media - Music - Photography

Applied sciences and industry
Aerospace - Agriculture - Architecture - Astronomy - Communication - Electricity - Electronics - Industry - Informatics - Internet - Engineering - Management - Medicine - Technology - Telecommunications - Transport

Daily life and leisure
Do it yourself - Cuisine - Entertainment - Gardening - Games - Nutrition - Health - Sexuality - Sport - Tourism

Other
Index - List of lists - List of places - List of portals - Biographies - Recettes du mois

Wikipedia by categories
General - All categories - Featured articles

Wikipedia in other languages

Complete listMultilingual coordinationStart a Wikipedia in another language

Sister projects
ઢાંચો:Wikipediasister