કચ્છ રાજ્ય

વિકિપીડિયામાંથી
કચ્છ રાજ્ય
ભારતનાં રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો
૧૯૪૭–૧૯૫૬
Flag of કચ્છ રાજ્ય
Flag

કચ્છ રાજ્ય, ૧૯૫૧
ઇતિહાસ 
• બરોડા, વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા અને ગુજરાત સ્ટેટ્સ એજન્સીનું વિઘટન
૧૯૪૭
• બૃહદ મુંબઈ રાજ્યમાં જોડાણ
૧૯૫૬
પહેલાં
પછી
બરોડા, વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા અને ગુજરાત સ્ટેટ્સ એજન્સી
બૃહદ મુંબઇ રાજ્ય
Legal Case of 1954 : Kutch State

કચ્છ રાજ્ય ૧૯૪૭ થી ૧૯૫૬ દરમિયાન પ્રજાસત્તાક ભારતમાં આવેલું એક રાજ્ય હતું. તેની રાજધાની ભુજ હતી.

રાજ્યના વિસ્તારોનો હવે ભારતના ગુજરાત રાજ્યના કચ્છ જિલ્લામાં સમાવેશ થાય છે.