કચ્છ રાજ્ય

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
કચ્છ રાજ્ય
ભારતનાં રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો

૧૯૪૭–૧૯૫૬

કચ્છ રાજ્યનો ધ્વજ

Flag
કચ્છ રાજ્યનું સ્થાન
કચ્છ રાજ્ય, ૧૯૫૧
ઇતિહાસ
 •  બરોડા, વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા અને ગુજરાત સ્ટેટ્સ એજન્સીનું વિઘટન ૧૯૪૭
 •  બૃહદ મુંબઈ રાજ્યમાં જોડાણ ૧૯૫૬
Legal Case of 1954 : Kutch State

કચ્છ રાજ્ય ૧૯૪૭ થી ૧૯૫૬ દરમિયાન પ્રજાસત્તાક ભારતમાં આવેલું એક રાજ્ય હતું. તેની રાજધાની ભુજ હતી.

રાજ્યના વિસ્તારોનો હવે ભારતના ગુજરાત રાજ્યના કચ્છ જિલ્લામાં સમાવેશ થાય છે.