ચર્ચા:કાલબી

Page contents not supported in other languages.
વિકિપીડિયામાંથી

[[૧]]'Kalbi આ અંગ્રેજી પાનાનો ગુજરાતી અનુવાદ છે. જો તમે ઇચ્છો તો, તમે તમારા માટે અંગ્રેજી વિકિપીડિયા પર જોઈ શકો છો. આ પૃષ્ઠ અનુવાદ છોડી દો ખુબ ખુબ આભાર આભાર Hind ji (ચર્ચા) ૨૩:૧૭, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૧ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

[[૨]]'Kalbi આ અંગ્રેજી પાનાનો ગુજરાતી અનુવાદ છે. જો તમે ઇચ્છો તો, તમે તમારા માટે અંગ્રેજી વિકિપીડિયા પર જોઈ શકો છો. આ પૃષ્ઠ અનુવાદ છોડી દો ખુબ ખુબ આભાર આભાર[ફેરફાર કરો]

[[૩]]'Kalbi આ અંગ્રેજી પાનાનો ગુજરાતી અનુવાદ છે. જો તમે ઇચ્છો તો, તમે તમારા માટે અંગ્રેજી વિકિપીડિયા પર જોઈ શકો છો. આ પૃષ્ઠ અનુવાદ છોડી દો ખુબ ખુબ આભાર આભાર Hind ji (ચર્ચા) ૨૩:૧૮, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૧ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

અંગ્રેજી મથાળાવાળા લેખ સ્વીકાર્ય નથી. અને સંદર્ભ તરીકે અન્ય ભાષાના વિકિપીડિયા પણ માન્ય નથી. ઉપરાંત ગુજરાતીમાં કણબી લેખ પહેલેથી હાજર છે જ તમે એને વિસ્તૃત કરી શકો છો. આભાર. --અ ને કાંઈ નહી અ (ચર્ચા) ૧૨:૫૧, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૨૧ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

બંને નામોમાં તફાવત છે કાલબી કણબી ,પોતાને જુઓ Hind ji (ચર્ચા) ૧૩:૧૨, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૨૧ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

પોતા ને જોયું પછી જ સંજવારી કાઢી છે.. --અ ને કાંઈ નહી અ (ચર્ચા) ૧૬:૩૨, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૨૧ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

અને તેમાં પટેલ પાનું ખુલી રહ્યું છે,કણબી ની જગ્યાએ, Hind ji (ચર્ચા) ૧૩:૧૪, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૨૧ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

કેમકે એ પટેલના લેખમાં જ સમાવી દીધેલ છે. ભારતની દરેક જાતીઓ માટે કાંઈ અલગ લેખ ન બનાવી શકાય. --અ ને કાંઈ નહી અ (ચર્ચા) ૧૬:૩૨, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૨૧ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

પટેલ અલગ અલગ છે અને કાલબી અલગ છે -- Hind ji (ચર્ચા) ૦૦:૩૦, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

પટેલ, કાલબી બંને લેખો ધ્યાનથી જુઓ. બંને અલગ છે. -- Hind ji (ચર્ચા) ૦૦:૩૧, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

દૂર કરવા વિનંતી[ફેરફાર કરો]

આ સભ્ય વડે બનાવેલા તમામ પાનાંઓ સત્વરે દૂર કરવા વિનંતી છે. મારા મત પ્રમાણે આ ચર્ચા સમયનો બગાડ જ છે :/ --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૧:૨૧, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

મિત્ર કૃપા કરીને આવું ના કરો, હું ભીખ માંગું છુ.હું તમને પૂછ્યા વિના આગળ કોઈ ફેરફાર કરીશ નહીં. માફ કરશો મિત્ર Hind ji (ચર્ચા) ૧૧:૪૨, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

જય ગુજરાત, જય ગુજરાતી Hind ji (ચર્ચા) ૧૧:૪૩, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

એ ફેરફારો કરનારા સભ્ય તરફથી, પુરતો સમય આપ્યા છતા, કોઈ વ્યાજબી કારણો ન રજૂ કરાતા એમના યોગદાનો ન છૂટકે રદ કરવા પડ્યા છે. --અ ને કાંઈ નહી અ (ચર્ચા) ૧૦:૨૬, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]