જાંજગીર-ચમ્પા જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

જાંજગીર-ચમ્પા જિલ્લો ભારત દેશના મધ્ય ભાગમાં આવેલા છત્તીસગઢ રાજ્યના ૧૬ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક જિલ્લો છે. જાંજગીર-ચમ્પા જિલ્લાનું મુખ્યાલય જાંજગીર-ચમ્પા નગરમાં આવેલું છે.