બસ્તર જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

બસ્તર જિલ્લો ભારત દેશના મધ્ય ભાગમાં આવેલા છત્તીસગઢ રાજ્યના ૧૬ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક જિલ્લો છે. બસ્તર જિલ્લાનું મુખ્યાલય જગદાલપુર નગરમાં આવેલું છે.

બસ્તર જિલ્લામાં આવેલ તાલુકાઓ[ફેરફાર કરો]

  • જગદાલપુર
  • બસ્તર
  • બાસ્તાનાર
  • બકાવંડ
  • દરભા
  • તોકાપાલ
  • લોહન્દિગુડા

બાહ્ય કડીઓ[ફેરફાર કરો]


છત્તીસગઢ રાજ્યના જિલ્લાઓ
બસ્તર જિલ્લો - બિલાસપુર જિલ્લો, છત્તીસગઢ - દંતેવાડા જિલ્લો - ધમતરી જિલ્લો - દુર્ગ જિલ્લો
જશપુર જિલ્લો - જાંજગીર-ચમ્પા જિલ્લો - કોરબા જિલ્લો - કોરિયા જિલ્લો - કાંકેર જિલ્લો
કવર્ધા જિલ્લો - મહાસમન્દ જિલ્લો - રાયગઢ જિલ્લો - રાજનાંદગાંવ જિલ્લો - રાયપુર જિલ્લો - સરગુજા જિલ્લો