મહાસમન્દ જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

મહાસમન્દ જિલ્લો ભારત દેશના મધ્ય ભાગમાં આવેલા છત્તીસગઢ રાજ્યના ૧૬ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક જિલ્લો છે. મહાસમન્દ જિલ્લાનું મુખ્યાલય મહાસમન્દ નગરમાં આવેલું છે.