રાષ્ટ્રીય પ્રતિજ્ઞા (ભારત)

વિકિપીડિયામાંથી
(પ્રતિજ્ઞા પત્ર થી અહીં વાળેલું)
Jump to navigation Jump to search

ભારત દેશના દરેક નાગરિક માટે આ પ્રતિજ્ઞા પત્ર બનાવવામાં આવેલું છે. પ્રતિજ્ઞા પત્રનો મુખ્ય ઉદ્દેશ દરેક નાગરિકને તેની નાગરિક તરીકેની ફરજો પ્રત્યે કટિબદ્ધ બનાવવાનો છે. આ પ્રતિજ્ઞાને સદાયને માટે યાદ રાખી અમલ કરવી, એ દરેક નાગરિકની ફરજ છે. આથી જ આ પ્રતિજ્ઞા પત્રને ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રાથમિક, માધ્યમિક તેમજ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના દરેક ધોરણના, દરેક વિષયના પાઠ્યપુસ્તકમાં શરૂઆતનાં પાનાઓમાં સ્થાન આપવામાં આવેલું છે તેમ જ દરરોજ આ પ્રતિજ્ઞાનું પઠન કરાવવામાં આવે છે.

ગુજરાતી ભાષામાં પ્રતિજ્ઞા પત્ર[ફેરફાર કરો]

આ પ્રતિજ્ઞા પત્ર ગુજરાતી ભાષામાં નીચે મુજબ હોય છે.

ભારત મારો દેશ છે.
બધા ભારતીયો મારા ભાઈ બહેન છે.
હું મારા દેશને ચાહું છું અને તેના સમૃદ્ધ અને વૈવિધ્યપૂર્ણ વારસાનો મને ગર્વ છે.
હું સદાય તેને લાયક બનવા પ્રયત્ન કરીશ.
હું મારા માતા-પિતા શિક્ષકો અને વડિલો પ્રત્યે આદર રાખીશ અને દરેક જણ સાથે સભ્યતાથી વર્તીશ.
હું મારા દેશ અને દેશબાંધવોને મારી નિષ્ઠા અર્પું છું.
તેમના કલ્યાણ અને સમૃદ્ધિમાં જ મારૂં સુખ રહ્યું છે.

—જય હિન્દ

અંગ્રેજી ભાષામાં પ્રતિજ્ઞા પત્ર[ફેરફાર કરો]

India is my country & all Indians are my brothers and sisters.

I love my country and I am proud of its rich and varied heritage;

I shall always strive to be worthy of it.

I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy.

To my country and my people, I pledge, my devotion.

In their well-being and prosperity alone, lies my happiness.

હિંદી ભાષામાં પ્રતિજ્ઞા પત્ર[ફેરફાર કરો]

भारत मेरा देश है। सब भारतवासी मेरे भाई--बहन हैँ। मैँ अपने देश से प्रेम करता हूँ। इसकी संबृद्धि एवं विविध संस्कृति पर मुझे गर्व है। मैँ सदा इसका सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न करता रहूगाँ। मैँ अपने माता-पिता, शिक्षकोँ एवं गुरुजनोँ का सम्मान करुगाँ और प्रत्येक के साथ विनीत रहूगाँ। मैँ अपने देश और देशवासियोँ के प्रति सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूँ। इनके कल्याण एवं संबृद्धि मेँ ही मेरा सुख निहित है।

સંસ્કૃત ભાષામાં પ્રતિજ્ઞા પત્ર[ફેરફાર કરો]

भारत मम देशोऽयं भारतीयाश्च बान्धवाः ।
परानुरक्तिरस्मिन्‌ मे देशेऽस्ति मम सर्वदा ॥ १॥

समृद्धा विविधाश्चास्य या देशस्य परम्पराः ।
सन्ति ताः प्रति मे नित्यमभिमानोन्नतं शिरः ॥ २॥

प्रयतिष्ये सदा चाहमासादयितुमर्हताम्‌ ।
येन तासां भविष्यामि श्रद्धायुक्तः पदानुगः ॥ ३॥

संमानयेयं पितरौ वयोज्येष्ठान्‌ गुरूंस्तथा ।
सौजन्येनैव वर्तेय तथा सर्वैरहं सदा ॥ ४॥

स्वकीयेन हि देशेन स्वदेशीयैश्च बान्धवैः ।
एकान्तनिष्ठमाचारं प्रतिजाने हि सर्वथा ॥ ५॥

एतेषामेव कल्याणे समुत्कर्षे तथैव च ।
नूनं विनिहितं सर्वं सौख्यमात्यन्तिकं मम ॥६॥

મરાઠી ભાષામાં પ્રતિજ્ઞા પત્ર[ફેરફાર કરો]

भारत माझा देश आहे। सगळे भारतीय माझे बांधव आहेत। माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे। माझ्या देशातल्या समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला अभिमान आहे। त्या परंपरांचा पाईक होण्याची पात्रता माझ्या अंगी यावी म्हणून मी सदैव प्रयत्न करीन। मी माझ्या पालकांचा, गुरुजनांचा आणि वडीलधार्‍या माणसांचा मान ठेवीन आणि प्रत्येकाशी सौजन्याने वागेन। माझा देश आणि माझे देशबांधव यांच्याशी निष्ठा राखण्याची मी प्रतिज्ञा करीत आहे। त्यांचे कल्याण आणि त्यांची समृद्धी ह्यांतच माझे सौख्य सामावले आहे।

મૈથિલી ભાષામાં પ્રતિજ્ઞા પત્ર[ફેરફાર કરો]

भारत हमर देश थिक। हम सब भारतवासी भाई बहिन छी। हमर देश अपन प्राणहुँ स प्रिय अछि। हम भारतक आ विविध संस्कृति पर गर्व करैत छी। हम भारतक सुयोग्य अधिकारी हैबाक सदा प्रयत्न करब। हम अपन माता पिता शिक्षक और गुरु जनक आदर करब आ सबहक संग शिष्टताक व्यवहार करब । अपना देश आ देशवासीक प्रति हम अपन निष्ठाक प्रतिज्ञा करैत छी । हुनक कल्याण और सुखसमृद्धि टा में हमारा सुख निहित अछि ।

તેલૂગુ ભાષામાં પ્રતિજ્ઞા પત્ર[ફેરફાર કરો]

భారతదేశము నా మాతృభూమి. భారతీయులందరు నా సహోదరులు. నేను నా దేశమును ప్రేమించుచున్నాను. సుసంపన్నమైన, బహువిధమైన నాదేశ వారసత్వసంపద నాకు గర్వకారణము. దీనికి అర్హుడనగుటకై సర్వదా నేను కృషి చేయుదును. నా తల్లిదండ్రులను, ఉపాధ్యాయులను, పెద్దలందరిని గౌరవింతును. ప్రతివారితోను మర్యాదగా నడచుకొందును. నా దేశముపట్లను, నా ప్రజలపట్లను సేవానిరతి కలిగియుందునని ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను. వారి శ్రేయోభివృద్ధులే నా ఆనందమునకు మూలము.

બાહ્ય કડીઓ[ફેરફાર કરો]