બૃહદ્રથ મૌર્ય

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
બૃહદ્રથ મૌર્ય
Reignc. ૧૮૭ – c. ૧૮૦ ઈસ પૂર્વે
Predecessorશતધનવન
Full name
બૃહદ્રથ મૌર્ય
Dynastyમૌર્ય વંશ
Religionબૌદ્ધ[સંદર્ભ આપો]

બૃહદ્રથ મૌર્ય મૌર્ય સામ્રાજ્યનો છેલ્લો રાજા હતો. તેનું શાસન ઇસ પૂર્વે ૧૮૭ થી ૧૮૦ સુધી રહ્યું હતું. તેનો વધ તેના જ સેનાપતિ પુશ્યમિત્ર શૃંગ દ્વારા કરાયો હતો જેણે શૃંગ વંશની સ્થાપના કરી હતી.