બોડો ભાષા

વિકિપીડિયામાંથી

બોડો ભાષા તિબેટો-બર્મન ભાષા છે,જે ઉતર પૂર્વીય ભારત તેમજ નેપાળ અને બાંગ્લાદેશમાં વસતા બોડો જાતિનાં લોકો દ્વારા બોલવામાં આવે છે. આ ભાષા આસામ રાજ્યની અધિકૃત ભાષાઓમાંની એક અને ભારતની ૨૨ અધિકૃત ભાષાઓમાંની એક ભાષા છે.