વિકિપીડિયા:સ્ટબ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

સ્ટબવિકિપીડિયામાં આવેલ પ્રારંભિક અવસ્થાનો લેખ છે.

સ્ટબને તમે જ્ઞાનકોષના દરજ્જાનો લેખ ન કહી શકો, તે છતાં સ્ટબ વાચકોને વિષય અંગે અમુક પ્રારંભિક માહિતી આપી શકે છે, તે ઉપરાંત વાચકો જ્યારે સ્ટબ વાંચે છે ત્યાર તે વાંચીને તેમાં ઉમરો કરવાનું વિચારીને તેઓ પણ વિકિપીડિયાના વિકાસમાં પોતાનો ફાળો આપે છે. વિકિપીડિયામાં સ્ટબ લખતી વખતે એ ધ્યાન રાખો કે સ્ટબ કોઇ પણ વિષય અંગે થોડી તો માહીતિ આપવો જ જોઇએ.

"અમદાવાદ એ ગુજરાત રાજ્યનું શહેર છે."

આ એક યોગ્ય સ્ટબ નથી, જયારે

"અમદાવાદગુજરાત રાજ્યનું સૌથી મોટું નગર છે. તે સાબરમતી નદીને કાંઠે આવેલું છે. ઔદ્યોગીક ક્ષેત્રે અમદાવાદ એક અરસા માં તેની મિલો માટે પ્રખ્યાત હતું. મહાત્મા ગાંધી એ આઝાદી ની ચળવળ વખતે અહિંયા ગાંધી આશ્રમની સ્થાપના કરી અમદાવાદને ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ સાથે કાયમ માટે ઘનિષ્ઠ રીતે જોડી દીધુ હતું."

આ એક યોગ્ય સ્ટબ કહી શકાય. પ્રથમ ઉદાહરણ જેવા દેખાતા લેખોને સ્ટબથી પણ નાના એવા સબસ્ટબ કહી શકાય અને તેમને વિકિપીડિયા પર થી દૂર કરવામાં આવશે કારણકે તેવા લેખમાં આગળ વિકાસ માટે કોઇ ઉપયોગીતા નથી.

આ પણ જુઓ[ફેરફાર કરો]