વિજયનગર

વિકિપીડિયામાંથી

વિજયનગર ગામ અથવા શહેર કે ભૂતપૂર્વ પ્રદેશનું નામ છે. તે નીચેનામાંથી એક હોઇ શકે છે: