વિરપુર

વિકિપીડિયામાંથી

વિરપુર એક સંદિગ્ધ શબ્દ છે અને આ નામે ગુજરાત રાજ્યમાં અનેક ગામો આવેલા છે.