સભ્ય હક્ક

Jump to navigation Jump to search
સભ્ય પસંદ કરો  
View user groupsViewing user rights of user Dsvyas (ચર્ચા | યોગદાન)

સભ્યપદ: સ્વયં-પ્રહરીત સભ્ય, Interface administrators, IP પ્રતિબંધ છૂટછાટ, સાઇસૉપ/પ્રબંધકો, આંતર વિકિ આયાત

સામે દર્શાવેલા જૂથનો અભિપ્રેત સભ્ય: સ્વચાલિત માન્ય સભ્ય

સભ્ય હક્ક માહિતિ પત્રક

  • ૧૩:૫૦, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ Aniket ચર્ચા યોગદાન changed group membership for Dsvyas from પ્રબંધક to પ્રબંધક, આંતરવિકિ આયાતક, IP પ્રતિબંધમાંથી મુક્તિ અને સ્વતઃ પરિક્ષિત સભ્ય