લખાણ પર જાઓ

વંથલી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
No edit summary
લીટી ૨૪:
 
== વંથલી તાલુકાનાં ગામો ==
* આખા * બાલોટબારોટ * બંધાડા * બંટીયા * બરવાળા * ભાટીયા * બોડકા * ધંધુસર [[ધંધુસરકડીનું શીર્ષક]] * ધણફુલીયા * ડુંગરી * ગાડોઇ * [[ગાંઠીલા]] * ઘંટીયા * ઘુડવદર * કાજલીયાકાજલીયારા મોટા [અંબેસ્વર]* કાજલીયાકાજલીયારા નાના * કાંજા ??કાણજા * કાંજડી ??કાણજડી * ખોખરડા * ખોરાસા * ખુંભડી * કોયલી * લુશાળા * લુવારસર * મહોબતપુર * મેઘપુર * નગડીયા * નાંદરખી (રાણીજીવિડી) *[[ નરેડી]] * નાવડા * નવલખી * રાવણી * રાયપુર * સાંતલપુર * સેલરા * સેંદરડા * [[શાપુર]] * સોનારડી * સુખપુર * થાણાપિપળી * ટીકર- * પાદરડી * ટીનમસ * ઉમટવાડા * વાડલા * વસપડા * ઝાંપોદડ
 
{{સ્ટબ}}
Anonymous user