"વિકિપીડિયા:મારે સભ્ય શા માટે થવું જોઇએ?" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું
આ લેખને અંગ્રેજી વિકિપીડિયામાંથી ઉતાર્યોછે. કારણકે સભ્ય લૉગિન પેઇજ પર અહિં આવતી કડી છે. તેથી હજુતો સભ્ય પોતાનું ખાતું ખોલે તે પહેલાંજ તેને અંગ્રેજી વિકિપીડિયા પર લઇ જાઓ તો તે મુંઝાઇ જાય તે શક્ય છે. તેથી આ પેઇજને અહિંયા લાવ્યા છીએ.
 
તમારે વિકિપીડિયા ને વાંચવા માટે [[Special:Userlogin|log in]] કરવા ની કોઇ જરૂર નથી. તમારે વિકિપીડિયા ના લેખ માં સુધારો કરવા માટે પણ લૉગ ઇન કરવા ની કોઇ જરૂર નથી —''anyone'' can editકોઇપણ વ્યક્તિ કોઇપણ લેખ લૉગ ઇન્ થયા વગર પણ બદલી શકે છે. [[Wikipedia:Protected pages|almost]]. any articleછતાં, evenખાતુ without logging in. Nevertheless, creating an account is quick, free and non-intrusive, and it's generally considered a good idea to do so, for a variety of reasons.
 
''નોંધ: વિકિપીડિયામાં સભ્ય બનવા માટે નું ખાતુ ખૉલવા માટે , go to [[Special:Userlogin|the login page]].''
૫૪૧

edits

દિશાશોધન મેનુ